Care sunt atribuțiile responsabilului tehnic cu execuția?

 In Articole

Realizarea oricărui tip de proiect este întotdeauna un proces complex ce implică diverși factori pentru finalizarea cu succes a acestuia. Pe de o parte, sunt deciziile pe care le iei în calitate de beneficiar de a colabora cu anumiți specialiști în domeniul construcțiilor. În afară de hotărârile personale, sunt unele aspecte reglementate de legislația în vigoare. 

Într-un articol anterior, am descris pe larg Principalele atribuții ale unui diriginte de șantier. Cum dirigintele este doar una dintre persoanele esențiale pentru realizarea lucrărilor conform proiectului în cauză și cerințelor beneficiarului, te invităm în cele ce urmează să descoperi care este rolul unui responsabil tehnic cu execuția.

Ce este un responsabil tehnic cu execuția?

Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) este un specialist atestat în domeniul construcțiilor a cărui principală responsabilitate este asigurarea nivelului de calitate corespunzător lucrării pentru care este angajat. De asemenea, el garantează respectarea cerințelor ce se regăsesc în caietele de sarcini și reglementărilor tehnice în construcții aflate în vigoare la momentul respectiv.

Totodată, RTE-ul este angajat de către constructor sau executant și își poate desfășura activitatea numai pentru domeniile sau subdomeniile pentru care este autorizat. În ceea ce privește atribuțiile lui acestea sunt diversificate și vizează cele trei mari etape aferente fiecărei lucrări.

Iată care sunt răspunderile acestuia înainte de începerea construcției, pe parcursul desfășurării acesteia și la finalizarea ei.

Atribuțiile responsabilului tehnic cu execuția în faza premergătoare lucrării

 • împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul asistă la trasarea generală a proiectului, precum și a bornelor de reper;
 • verifică existența următoarelor documente: proiectul, detaliile de execuție, studiile specificate în certificatul de urbanism și avizele aferente lucrării, precum și concordanța dintre acestea și documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și proiectul tehnic de execuție;
 • analizează proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile care reglementează proiectul în cauză;
 • acolo unde este cazul, verifică expertiza tehnică privind lucrările de intervenții autorizate pentru anumite construcții;
 • examinează sistemul calității în construcții aferent proiectului și verifică corespondența acestuia cu caietele de sarcini.

Atribuțiile RTE în timpul desfășurării lucrărilor

 • supraveghează procesul de realizare al construcției în conformitate cu aspectele prevăzute în autorizația de construire și caietele de sarcini, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare;
 • analizează existența documentelor care certifică calitatea materialelor pentru construcții și se asigură că ele corespund cu prevederile proiectului; în caz contrar, oprește utilizarea acestora;
 • verifică respectarea tehnologiilor de construcție și a sistemului calității în construcții;
 • examinează fazele determinante ale proiectului, semnează și ștampilează documentele corespunzătoare fiecărei faze;
 • oferă spre verificare documentele solicitate de către organele de control;
 • oprește lucrările în situația în care identifică abateri privind aspectele menționate în proiectul de execuție sau referitoare la calitatea proiectului și autorizează reluarea construcției după remedierea erorilor;
 • întocmește un registru electronic și notează în fiecare zi activitățile corespunzătoare proiectului pe care le coordonează din punct de vedere tehnic.

Atribuțiile RTE la finalul lucrărilor

 • întocmește cartea tehnică a construcției împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul și o predă beneficiarului;
 • anunță Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul în care apar modificări ulterioare autorizației privind datele cu caracter personal.

În cazul în care intenționezi să investești în realizarea unui proiect, specialiștii Cipsim sunt pregătiți să-ți ofere cele mai bune sfaturi și servicii pentru a obține construcția mult visată.

Recommended Posts

Leave a Comment

Ne gasesti aici:

Suntem prin prejma, dar raspundem emailurilor in cel mai scurt timp.

Start typing and press Enter to search

materiale-de-constructieproiect-tehnic