Serviciile principale pe care le asigurăm sunt descrise mai jos.

Dacă nu regăsești serviciile pe care le cauți, nu te ingrijora, suntem deschiși la dialog.

Contactează-ne și lămurim situația.

Servicii – PROJECT MONITORING

circleVerificarea conformităţii documentaţiei de execuţie cu reglementările legale şi tehnice specifice.

circleVerificarea realizării construcţiilor şi asigurarea nivelului calitativ al acestora, în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor tehnice şi ale reglementarilor tehnice în vigoare.

circleAsigurarea de asistenţă tehnică pentru Beneficiar în cadrul contractului de lucrări.

circleRealizarea sistemului de comunicare şi raportare – constând în organizarea întalnirilor de lucru saptamanale, lunare, precum şi ori de cate ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilorcu Beneficiarul, Proiectantul şi Executantul şi consemnarea problemelor discutate şi a soluţiilor şi concluziilor stabilite.

 

screen

Servicii – PROJECT MANAGEMENT

 

screen

 

 

circleVerificarea şi avizarea graficului de eşalonare al lucrărilor (programul de lucrări) înaintat de către Executant

circle

Deschiderea Jurnalului de Şantier al lucrării şi înregistrarea tuturorinformaţiilor relevante cu privire la execuţia lucrărilor, cu raportare saptamanala. Vizarea Dispoziţiilor de Şantier sau a Notificărilor în vederea respectării de catre Executant a clauzelor contractuale.

circle

Participarea la receptia la terminarea lucrarilor de constructie si întocmirea documentelor de recepţie la terminarea lucrarilor.

circle

Urmărirea rezolvarilor remedierilor în termenul stabilit de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.

circleObligativitatea de a pune la dispoziţia beneficiarului lunar, sau ori de câte ori i se solicită, a unui jurnal fotografic cu lucrările ce s-au executat pe etape de execuţie. 

circleVerificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum si a programului de control a calitatii.

circleUrmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

Servicii – DIRIGENTIE DE SANTIER

circle

Participarea la verificarea in faze determinante.

circleCererea adusa executantuluidupa caz a sistarii executiei, demolariisau refacerii lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora.

circle

Transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

circle

Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. Verificarea situatiilor de lucrari – cantitati fizice– executate si masurate real. Verificarea proiectelor, constatarea eventualelor lipsuri si solicitarea de lamuriri sau completari de la proiectant.

circleSemnarea si asumarea rapoartelor de verificare a fazelor determinante.

circleUrmarirea executiei constructiei in conformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, caiet de sarcini, clauze contractuale etc.

circleIntocmirea proceselor verbale de faze determinante si strangerea semnaturilor necesare pentru persoanele participante.

circleUrmarirea executarii lucrarilor in conformitate cu programul prezentat incontract si validarea cantitatilor fizice doar in cazul in care acestea sunt corespunzatoare.

 

circleSolicitarea dispozitiilor de santier din partea proiectantului (in caz de nevoie).

 

circleStabilirea responsabililor si urmarirea obiectiunilor de la receptia la terminarea lucrarilor.

 

circleConvocarea persoanelor responsabile la fazele determinante ale lucrarilor.

 

circleAsigurarea calitatii lucrarilor realizate in conformitate cu prevederile din proiect, din caietul de sarcini, conform normelor in vigoare si legii 10/1995 privind calitatea lucrarilor de constructii.

circleAsumarea responsabilitatii in solidar cu proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de materiale de executarea unor lucrari de calitate.

 

circleInterzicerea oricaror lucrari neagreate de partile contractante.

 

circleIntocmirea rapoartelor saptamanale in limba engleza, ce vor include foto si rapoarte de neconformitati.

circleIntocmirea si prezentarea de documente necesare in numele Clientului pe parcursul proiectului.

 

 

people
Ne gasesti aici:

Suntem prin prejma, dar raspundem emailurilor in cel mai scurt timp.

Start typing and press Enter to search