Tot ce trebuie să știi despre cartea tehnică a construcției

 In Articole

Realizarea oricărui tip de construcție, fie el din sfera civilă sau industrială, presupune întotdeauna respectarea normelor și legilor aflate în vigoare, precum și îndeplinirea așteptărilor viitorului proprietar. Având în vedere că orice proiect este controlat atât în stadiul anterior lucrărilor, în timpul realizării efective a lucrării, cât și după finalizarea acesteia, este esențial să deții cartea tehnică a construcției

Completarea cărții tehnice a construcției și definitivarea acesteia se face de către dirigintele de șantier al construcției înainte de începerea lucrărilor. În situația realizării blocurilor de locuințe, clădirilor comerciale sau construcțiilor industriale, responsabilitatea completării și păstrării cărții tehnice îi revine investitorului sau dezvoltatorului împreună cu dirigintele de șantier.

Ce cuprinde cartea tehnică a construcției?

Cartea tehnică a construcției este un document amplu ce conține informații și actele referitoare la etapele proiectării, execuției, recepției, exploatării, întreținerii, reparării și urmăririi în timp a edificiului în cauză. În acest mod, în eventualiatea apariției unor pagube sau lucrări de reparație ca urmare a erorilor de construcție, se pot verifica acțiunile efectuate sau ignorate în cartea tehnică.

Prin urmare, cartea tehnică are rolul de a asigura respectarea procedurilor și standardelor de calitate și siguranță, precum și realizarea tuturor activităților necesare pentru obținerea unui rezultat final conform proiectului.

Documentația cărții tehnice a construcției

În faza de proiectare, sunt incluse în carte actele referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcției, avizele și acordurile utilizate pentru elaborarea proiectului. De asemenea, trebuie incluse și documentația tehnică, breviarul de calcul în funcție de specialități, indicarea diferențelor față de detaliile de execuție stabilite inițial și caietele de sarcini referitoare la execuția construcției.

Etapa execuției a construcției cuprinde documentația tehnică privind autorizația de execuție a lucrărilor, procesul verbal de predare al amplasamentului și al reperului de nivelment general, înregistrările de calitate cu caracter general efectuate în timpul realizării construcției și toate documentele ce sunt întocmite conform dispozițiilor tehnice, atestând calitatea lucrărilor. Totodată, procesele verbale de recepție ale terenului de fundare, a fundației și a suprastructurii, procesele verbale de admitere a fazelor determinante,  expertizele tehnice, verificările de teren, cercetările suplimentare efectuate din diverse motive, caietele de atașament și jurnalul principalelor evenimente trebuie și ele incluse.

Odată ajuns în faza de recepție, se atașează în cartea tehnică procesele verbale de recepție aferente lucrării și toate actele încheiate ca urmare a acestei etape.

Alte documente incluse în cartea tehnică a construcției

În etapa de urmărire privind exploatarea și intervențiile în timp, se adaugă prevederile scrise ale proiectantului referitoare la urmărirea comportării construcției, instrucțiunile de exploatare și întreținere, lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate  pe timpul exploatării construcției, documentația de interpretare a urmăririi comportării construcției în timpul execuției și al exploatării. Mai mult, trebuie să fie atașate și proiectele în baza cărora s-a efectuat recepția finală, modificări ale construcției, actele de constatare a unor deficiențe apărute după recepția lucrărilor și măsurile de intervenție luate, proiectul de urmărire specială al construcției dacă este cazul, procesul verbal de predare – primire al aparatelor de urmărire ale construcției, referatul cu concluziile anuale și finale asupra urmăririi speciale, procesele verbale de predare – primire în situația schimbării executantului și jurnalul evenimentelor.

În consecință, cartea tehnică a construcției trebuie să cuprindă toate documentele necesare realizării unei construcții ideale, precum și pașii care asigură respectarea prevederile normative din acest domeniu. În cazul unui proiect de casă, documentația nu este într-atât de numeroasă, însă proprietarul trebuie să se asigure că aceasta există și că este coompletată în mod corespunzător.

Echipa Cipsim este gata oricând să te ajute să realizezi o construcție perfectă. Contactează-ne pentru a discuta detaliile proiectului tău de vis!

Recommended Posts

Leave a Comment

Ne gasesti aici:

Suntem prin prejma, dar raspundem emailurilor in cel mai scurt timp.

Start typing and press Enter to search

plan-de-arhitecturaconstructie-casa