Principalele atribuții ale unui diriginte de șantier

 In Articole

Îți dorești să investești în viitor în construcția mult visată și să te asiguri că obții rezultatul dorit? Credeai că planificarea amănunțită a viitorului edificiu este îndeajuns? Dacă te regăsești în descrierea de mai sus, atunci este timpul să afli că pentru a avea o construcție în conformitate cu standardele tale, este esențial să ai parte și de ajutorul unui diriginte de șantier

De aceea, te invităm să descoperi de ce este crucială prezența dirigintelui de șantier în momentul efectuării construcției.

Ce este un diriginte de șantier?

Dirigintele de șantier este un specialist în domeniul construcțiilor, angajat de către beneficiarul în cauză al construcției cu scopul de a supraveghea modul de desfășurare al acesteia. Mai mult, decizia de angajare a unui diriginte este un aspect impus de legea în vigoare în care se menționează obligativitatea colaborării cu un astfel de specialist pe toată durata desfășurării unui proiect, indiferent de anvergura lui, pentru a verifica în mod constant execuția corectă a lucrărilor. În consecință, dirigintele este persoana care face dovada calității modului în care este realizată construcția și garantează pentru aceasta în același timp.

Totodată, este important de reținut faptul că persoana angajată în această funcție trebuie să fie autorizată și calificată de către Inspectoratul de Stat în Construcții. În funcție de complexitatea lucrării ce urmează a fi efectuată, în proiectul tehnic al construcției vei regăsi și gradul de autorizație pe care trebuie să-l aibă dirigintele în cauză.

Principalele responsabilități ale unui diriginte de șantier

Având în vedere faptul că dirigintele supraveghează respectarea normelor de rezistență și stabilitate, siguranța în exploatare și la foc, sănătatea oamenilor, protejarea mediului, izolația termică și hidrofugă, precum și protecția împotriva zgomotului, atribuțiile lui se împart în cele trei mare perioade de timp ale construcției: înainte de începerea lucrării, în timpul acesteia și la finalul ei.

 1. Responsabilitățile dirigintelui de șantier înainte de efectuarea lucrării

 • verifică documente legale necesare unei construcții (autorizația de construcție și proiectul tehnic);
 • preia amplasamentul și reperele ce țin de nivelment și le predă executantului;
 • supraveghează trasarea generală a construcției;
 • examinează planul de calitate al viitoarei construcții, precum și instrucțiunile tehnice aferente;
 • se asigură că panoul de identificare al investiției este amplasat conform prevederilor legale;
 • înștiințează instituțiile emitente ale autorizației de construcție de începerea lucrărilor.
 1. Responsabilitățile dirigintelui de șantier în timpul lucrării

 • se asigură că în execuția lucrării sunt folosite materiale de calitate ce pot fi certificate; în caz contrar, are dreptul de a interzice folosirea materialelor ce nu corespund normelor proiectului;
 • verifică utilizarea echipamentelor și utilajelor care sunt în conformitate cu normele în vigoare, precum și a personalului calificat;
 • supraveghează execuția lucrării în conformitate cu legile în vigoare și documentația construcției (contractul lucrării, proiectul tehnic, caietul de sarnici);
 • oferă consultanță atunci când este cazul atât beneficiarului, cât și executantului;
 • întocmește, semnează și stampilează actele care atestă fiecare fază de lucru prevăzută în proiect.
 1. Responsabilitățile dirigintelui de șantier la finalizarea lucrării

 • reprezintă secretariatul de recepție al construcției;
 • realizează actele de recepție și le predă investitorului, incluzând și cartea tehnică a lucrării.

Acum că ai aflat de ce este importantă angajarea unui diriginte de șantier, te invităm să ne contactezi pentru a-ți oferi suportul suportul necesar realizării unei lucrări în conformitate cu standardele tale!

Recommended Posts

Leave a Comment

Ne gasesti aici:

Suntem prin prejma, dar raspundem emailurilor in cel mai scurt timp.

Start typing and press Enter to search

constructia unei haleproces-proiectare-casa